Traumenett logo Gå til rvtssor.no

Traumenett er en publiseringskanal for undervisningsprogrammer og annet digitalt kursmateriell produsert av RVTS. Målsetningen er å gjøre fagområdene knyttet til traumefeltet mer tilgjengelig.

Nyeste program

Vis alle
Programmer Teknisk info


I de ulike undervisningsprogrammene ønsker vi å introdusere ulike tema innefor traumefeltet. De fleste saksområder er så store og omfattende at det er umulig å dekke alle perspektiver, derfor er det nødvendig å gjøre avgrensninger i hvert program. For RVTS er det viktig å tenke grunnleggende forståelse. Vi tror formidling av grunnleggende forståelse til mange, gir en god effekt på det nasjonale traumearbeidet.

Programmene inkluderer en rekke intervjuer med fagpersoner. Dette gjør at sakskomplekser blir belyst fra ulike sider og formidlingen får en ønsket konkretiserende form.


2012 - RVTS Sør - . Tilgjengelighetserklæring