Velg programTraumer generelt

Dissosiasjon - en introduksjon
Komplekse traumer kan skade barns hukommelse
Strukturell dissosiasjon av personligheten
Traumebevisst behandling
Traumebevisst omsorg v/Howard Bath
Traumer - en introduksjon
Traumer - en introduksjon (fordypning)

Vold og traumatisk stress

Seksuelle overgrep
Sinnemestring
Vold - definisjoner
Vold i nære relasjoner

Selvmordsforebygging

Førstehjelp ved selvmordsfare
Mennesker i selvmordsfare
Selvmordsforebygging i skolen

Flyktningehelse
og tvungen migrasjon

Krigstraumer
Ung og omskåret